Nieuws

July 2014

 • Ook jongens komen soms niet terug van vakantie (31-07-2014)
  Op 30 juli jl. publiceerde dagblad Trouw een artikel over achterlating in het buitenland.

  Lees meer


 • SHGA in de media (16-07-2014)
  Journalistiek Nederland heeft zich de laatste weken gestort op de relatie tussen huiselijk geweld en het WK voetbal in Brazilië. In Amsterdam werd vorige maand veel aandacht aan de rozenactie ouderenmishandeling besteed.

  Lees meer


 • Aanbod kinder- en tienergroepen (14-07-2014)
  In het voorjaar van 2014 zijn er vier groepen En nu ik…! (7 t/m 11 jaar) gestart in de stadsdelen Noord, Zuid, Zuidoost en Nieuw-West. Ook is er één tienergroep ‘Kan iemand mij horen?’ (12 t/m 15 jaar) gestart. Het kostte wederom geen moeite om deze groepen te vullen, er is zelfs voor gekozen om de groepen iets groter te maken om de wachtlijsten te verkorten. Tijdens de negen ‘En nu ik…!’ bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod, zoals: gevoelens, boosheid, ruzie en loyaliteit, geweld en contact met de andere ouder, geheimen, veiligheid en toekomst.                

  Lees meer


 • Voorwoord SHGA (14-07-2014)
  Het SHGA is de afgelopen tijd volop in het nieuws geweest.

  Lees meer


 • Nieuwe naam AMHK: Veilig Thuis (10-07-2014)
  De directeur van de GGD Amsterdam heeft de opdracht om voor 1 januari 2015 een regionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) op te leveren. Dat besluit werd voor het zomerreces voorgelegd aan de zes colleges van B&W van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De colleges stemden hiermee in.  

  Lees meer


Pages