Nieuws

July 2014

 • Aanbod kinder- en tienergroepen (14-07-2014)
  In het voorjaar van 2014 zijn er vier groepen En nu ik…! (7 t/m 11 jaar) gestart in de stadsdelen Noord, Zuid, Zuidoost en Nieuw-West. Ook is er één tienergroep ‘Kan iemand mij horen?’ (12 t/m 15 jaar) gestart. Het kostte wederom geen moeite om deze groepen te vullen, er is zelfs voor gekozen om de groepen iets groter te maken om de wachtlijsten te verkorten. Tijdens de negen ‘En nu ik…!’ bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod, zoals: gevoelens, boosheid, ruzie en loyaliteit, geweld en contact met de andere ouder, geheimen, veiligheid en toekomst.                

  Lees meer


 • Voorwoord SHGA (14-07-2014)
  Het SHGA is de afgelopen tijd volop in het nieuws geweest.

  Lees meer


 • Nieuwe naam AMHK: Veilig Thuis (10-07-2014)
  De directeur van de GGD Amsterdam heeft de opdracht om voor 1 januari 2015 een regionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) op te leveren. Dat besluit werd voor het zomerreces voorgelegd aan de zes colleges van B&W van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De colleges stemden hiermee in.  

  Lees meer


 • Altra traint hulpverleners in basistechnieken Signs of Safety (10-07-2014)
  Kinderen hebben er recht op veilig op te groeien. Vrijwel alle ouders willen hun kind die veilige omgeving graag bieden. Toch kan een gezin in een situatie terecht komen die voor de kinderen schadelijk kan zijn. Ambulante hulpverleners zijn de ogen en oren van de jeugdzorg. Ze komen bij cliënten thuis, hebben contact met school en buurt en kunnen zodoende een goede inschatting maken van de situatie binnen het gezin. Om deze unieke positie effectief in te zetten voor de veiligheid van kinderen, traint Altra al haar ambulante hulpverleners in de basistechnieken van Signs of Safety onder de titel: Focus op veiligheid.

  Lees meer


 • Augeo introduceert (online) leermiddelen kindcheck (10-07-2014)
  Om professionals te ondersteunen bij het uitvoeren van de Kindcheck heeft Augeo http://www.augeo.nl/, een particuliere stichting die zich inzet voor de veiligheid en het welzijn van kinderen en gezinnen, een aantal nieuwe leermiddelen ontwikkeld. Met behulp van de Kindcheck-leermiddelen leren professionals hoe zij moeten handelen wanneer zij ‘oudersignalen’ opvangen die mogelijk schadelijke gevolgen hebben voor kinderen. Naast online cursussen, een achtergrondpublicatie en een Kindcheck-special van het online Tijdschrift Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, zijn er ook handleidingen voor het uitvoeren van de Kindcheck beschikbaar.

  Lees meer


Pages